Charolais a világfajta

A lajosmizsei Charolais Kft. nevében hordozza a világon legelterjedtebb húsmarhafajta iránti elkötelezettségét. Az összes földrészt beleértve nincs olyan, önmagára valamit is adó jelentős tenyészet, amelyik ne tartana folyamatos készenlétben charolais bikát.

Válasszuk a csúcsminőséget!

Lajosmizsén a Kossuth Szövetkezetben az 1970-es évek közepén döntöttek éppen e fajta mellett, ugyanakkor, amikor Abaújban – a Léhi, majd a Szikszói Állami Gazdaságba – megérkeztek Szlovéniából az első charolais tehenek. A szövetkezet szakemberei programszerűen, a gyepgazdálkodással, legelőhasznosítással szoros összefüggésben vállaltak szerepet az akkor perspektivikusnak tűnő húsmarha tenyésztésben. A fajta kiválasztása szempontjairól így vall Bujdosó Márton, a Charolais Kft. ügyvezetője:

        – Ha már húsmarha, az összes szempontot egybevetve válasszuk a csúcsminőséget. A charolais nagy testű, az extrém körülményeket jól tűrő, könnyen ellő, kiváló növekedési erélyű, gazdaságosan hizlalható húsmarha. E tulajdonságait már az egész világon bebizonyította, azaz kiválóan alkalmazkodik a helyi adottságokhoz. Jó idegrendszerrel megáldott, rendkívül nyugodt vérmérsékletű, szelíd, legelőképessége kitűnő.

Magas tenyészértéket képvisel

Számos jó tulajdonsága alapján érthető, hogy magas tenyészértéket képvisel, azaz tenyésztésével nem csak végtermék-előállítás a cél, hanem a tényészállatok értékesítéséből is jelentős hasznot várhatunk.

A fajtához fűzött reményeket, az elvárásokat derekasan teljesíti is az ország genetikailag egyik legkiválóbb charolais állománya, amely az első 100 üszővel szemben ma 2801 tehenet számlál. A legjelentősebb gyarapodás 1987-ben történt, amikor 50 üszőt hoztunk a fajta őshazájából, Franciaországból. De azt az 50 üszőt majd két hétig válogattuk! A két gulya – az egyik Kiskőrös, a másik Kunpeszér mellett legel kora tavasztól késő őszig a Kiskunsági Nemzeti Parktól bérelt területeken – minden egyedére illik a mostanában divatos jelző: ez bizony “biomarha”, hiszen sem nyáron, sem télen nem fogyaszt olyan takarmányt, amely ne a természetből származna!

A Charolais Kft. tenyészállományában 78-80 a bikanevelő tehén, akiktől évente 20-30, a fajta értékeit hordozó, jó áron értékesíthető tenyészbika származik. Három tenyészbika-növendék minden évben a cégnél marad!

A húskitermelési százalék

Húsmarháról lévén szó, kihagyhatatlan a legfontosabb értékmérőről, magáról a húsról szót ejteni. A hízékonyságot szemügyre véve; a hizlalásba fogott charolais képes a napi 2-2 és fél kilogramm testtömeg-gyarapodásra, de a már napi 1.300-1.600 grammos gyarapodással gazdaságosan 600 kiló fölé hizlalható. A tehenek tömege 600-800 kilogramm, a kiállításra felkészített tenyészbikák a 14 mázsát is elérik. Valóban a világ legnagyobb testű szarvasmarhája!

Izmoltsága és szélességi méretei megnyerõek. A hízott növendékmarhák húskitermelési százaléka és értékes húsrészeinek mennyisége és aránya igen kedvező. A csontos hús faggyúban szegény, jól márványozott. A hízó bikák a legigényesebb fogyasztói igényeket is kielégítik. A Charolais Kft. selejt teheneinél 61 százalékos húskihozatalt regisztrált a Zalahús, 12 levágott marha átlagában.

Charolais tenyésztők

A nehéz ellés kiküszöbölésére – mind az apai, mind az anyai hatásra – irányuló szelekciót immár négy évtizede rendkívül következetesen végzik a charolais tenyésztők, így a nehéz ellés rendkívül ritka.

A magyarországi charolais-tenyésztés jelentőségét, célját, jövőjét mindenekelőtt a kis, vagy inkább a közepes méretű állománnyal rendelkező húsmaratenyésztők megsegítésében látjuk. A Charolais Kft. mindezt szervezett formában, integrátorként végzi. Évente 50-100 üszőt vásárolunk olyan kisebb tenyészetekből, amelyek jó minőségű charolais tenyészanyaggal rendelkeznek, de az üszőnevelés és a vemhesítés problémát okoz számukra.

Az 50-100 tehénnel rendelkező közepes méretű húsmarhatartó gazdaság egy család számára már szerény megélhetést nyújt. Ezeknek a viszonylag alacsony költséggel gazdálkodó termelőknek legfontosabb érdekük munkájuk eredményességének növelése, ezért szép számmal jelentkeznek és állományjavító keresztezést kezdeményeznek charolais bikákkal. Az ilyen gazdaságokban a charolais végtermék-előállító keresztezés terminál vonalaként jön számításba. Nekünk, tenyésztőknek pedig már csak néhány évet kell kihúznunk, az Európai Unióban azonos feltételekkel induló versenytársként egyértelműen javulni fognak a lehetőségeink.